Rodzaje ubezpieczeń

 • Mienie od ognia i zdarzeń losowych

 • Mienie od kradzieży

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 • Dom w budowie

 • Domek letniskowy

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenia dodatkowe

 • Home Assistance

 • Medical Assistance

Porozmawiaj z doświadczonym doradcą

 • 604 452 167

KONTAKT

 • ul. Poniatowskiego 80

 • 37-450 Stalowa Wola

 • 604 452 167

 • 15 642 71 17

 • biuro@7ubezpieczen.pl

GODZINY OTWARCIA

 • Pon – piąt 9.00 – 17.00