Rodzaje ubezpieczeń

 • Mienie od ognia i zdarzeń losowych

 • Mienie od kradzieży

 • OC w działalności gospodarczej

 • OC zawodu

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenia dodatkowe

 • Bagaż i Cargo

 • Podróż

Porozmawiaj z doświadczonym doradcą

 • 604 452 167

KONTAKT

 • ul. Poniatowskiego 80

 • 37-450 Stalowa Wola

 • 604 452 167

 • 15 642 71 17

 • biuro@7ubezpieczen.pl

GODZINY OTWARCIA

 • Pon – piąt 9.00 – 17.00