Rodzaje ubezpieczeń

 • Organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji

 • Wypłatę świadczenia

 • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

 • Sport Assistance

 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Ubezpieczenia dodatkowe

 • Sprzęt sportowy

 • Bagaż

Porozmawiaj z doświadczonym doradcą

 • 604 452 167

KONTAKT

 • ul. Poniatowskiego 80

 • 37-450 Stalowa Wola

 • 604 452 167

 • 15 642 71 17

 • biuro@7ubezpieczen.pl

GODZINY OTWARCIA

 • Pon – piąt 9.00 – 17.00