1. Zabezpiecz swoje mienie

 • Jeżeli to możliwe użyj dostępnych środków w celu ratowania swojego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Warto zrobić zdjęcia, mogą przyśpieszyć proces likwidacji i wypłatę odszkodowania.

2. Zgłoszenie szkody

 • Skontaktuj się telefonicznie z ubezpieczycielem lub zgłoś szkodę online. Numer infolinii znajdziesz na kartoniku, polisie lub stronie www ubezpieczyciela. Jeżeli uszkodzenia mogły powstać w wyniku przestępstwa wezwij Policję.
  Przy szkodzie komunikacyjnej warto wypełnić: oświadczenie sprawcy.

3. Oględziny

 • W celu ustalenia rozmiaru szkody może być konieczne przeprowadzenie oględzin, wówczas likwidator skontaktuje się z Tobą telefonicznie aby ustalić miejsce i termin wykonania oględzin.

4. Decyzja i wypłata odszkodowania

 • Na podstawie zgromadzonej dokumentacji ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń do nas.

 • 604 452 167

KONTAKT

 • ul. Poniatowskiego 80

 • 37-450 Stalowa Wola

 • 604 452 167

 • 15 642 71 17

 • biuro@7ubezpieczen.pl

GODZINY OTWARCIA

 • Pon – piąt 9.00 – 17.00